PROGRAM KOLABORASI KAFETEEN BERSAMA LPPKN DAN MCMC

Aktiviti terkini |4 Oktober 2021

Tempat Aktiviti:
Google Meet
Tujuan :
• Memberi penekanan pembelajaran mengenai Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial kepada kumpulan sasar remaja
• Memberi pendedahan mengenai aplikasi mykafeteen kepada remaja komuniti

Butir-butir berkaitan dengan aktiviti :
• Program diadakan melalui talian online.
• Antara aktiviti Program yang diadakan adalah memberi penerangan mengenai Pendidikan Kesihatan Reproduktif dan Sosial
• Soal jawab dan muaturun aplikasi MyKafeteen

Kelebihan Aktiviti :
• Remaja mendapat pendedahan mengenai kesihatan reproduktif dan social serta cara penggunaan aplikasi Mykafeteen

Berikut adalah gambar sepanjang aktiviti dijalankan :